57 %

kobiet

36

lat średni wiek

6

lat średni
wiek

11

narodowości

1368

szklanych butelek na wodę miesięcznie

80

drzewek sadzi się
na kwartał

Nasz zespół WOM

Wartości pozostałe, ludzie i IT – to tajemnica naszego sukcesu. Przyczynia się do niego ponad 100 pracowników, którzy pracują aktualnie w osiem działach w naszym zakładzie w Karlsbadzie. Wspólnie tworzymy międzynarodowy zespół i silną wspólnotę, której wspólnym celem jest zapewnienie każdemu klientowi jak najlepszego serwisu.

Nasze działy

Kierownictwo zakładu

Manuela Heimberger

Przejęłam kierowanie filią w marcu 2017 roku, do moich obowiązków należy reprezentowanie i rozwój WOM. Trwale można się sprawdzić tylko poprzez dobre i zrównoważone usługi, zdolność do innowacyjności i dobry serwis klienta. Dlatego uważam, że zespół należy wciąż kształtować w bardzo rozsądny sposób. Zadowoleni pracownicy tworzą idealne otoczenie, stwarzające możliwość wprowadzania koniecznych zmian.

„Zdolność do rozstania to narodziny nowego.“ (Mistrz Eckhart)

IT i rozwój

Alexander Steitz

W WOM radzimy sobie z małymi i dużymi wyzwaniami technicznymi. Należą do nich wewnętrzne i zewnętrzne wsparcie IT jak i wszystkie aspekty technicznego rozwoju i realizacji giełdy pojazdów powypadkowych WOM. Przy tym jesteśmy nie tylko osobami kontaktowymi dla naszych kolegów, ale także przed wszystkim dla naszych biznesowych partnerów, w których musimy się wsłuchiwać, żeby sprostać ich indywidualnym wymaganiom.

Wprowadzanie danych

Petra Jecinski

W naszym dziale odpowiadamy za sporządzanie opinii przez zewnętrznych rzeczoznawców, które otrzymujemy za pośrednictwem e-maili. Prawidłowe przenoszenie danych oraz zaczernianie fotografii pojazdów wymaga pełnej koncentracji od naszych kolegów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i na pół etatu, jak również odpowiedzialnej pracy. Pracujemy także w weekendy, żeby móc zapewnić naszym klientom szybkie wstawianie do systemu ich ekspertyz.

Sprzedaż & Serwis

Jonas Geiger

Podstawą naszej działalności jest określanie wartości wszelkiego rodzaju pojazdów uszkodzonych w wypadkach. Szczególny wymóg polega na ciągłym spełnianiu różnych oczekiwań klientów i ich jak najlepszym wspieraniu podczas wprowadzania ofert na naszą platformę. Warunkiem są tu doskonała znajomość rynku i ukierunkowane na potrzeby tego rynku postępowanie wyczulone na zachodzące na nim zmiany.

International Buyer Service (IBS)

Peter Nkansah

Nasz zespół dba o bezproblemowy przebieg formalności związanych ze sprzedażą pojazdów za pośrednictwem WOM. Do naszych zadań należą realizacja formalności związanych z umową i pośredniczenie w transakcjach krajowego i międzynarodowego handlu powypadkowymi pojazdami, a także terminowe i skoordynowane finalizowanie sprzedaży pojazdów. Szczególnym wyzwaniem są przy tym komunikacja z różnymi stronami umów oraz koordynowanie i dotrzymywanie ich bieżących terminów. Naszym celem jest przecież ciągłe doskonalenie serwisu klienta oraz maksymalne uproszczenie procesu zakupu i sprzedaży pojazdów dla wszystkich uczestniczących w nim stron.

Finanse

Rene Maaßen

Dział finansowy opowiada za szybkie i sprawne rozliczenia, księgowanie i zapłatę za wszystkie przychodzące i wychodzące dostawy i usługi w WOM. Jak najszybsze rozliczanie transakcji oraz wewnętrzne raportowanie należą do naszych obowiązków ta samo, jak controlling, który analizuje księgowane liczby i udostępnia dyrekcji wskaźniki ekonomiczne pomagające w zarządzaniu i prognozowaniu. Przy tym należy zawsze przestrzegać ciągle zmieniających się, ustawowych i podatkowych przepisów i realizować je. Jesteśmy kompetentnymi rozmówcami dla naszej dyrekcji, wewnętrznych działów i adresatów spoza zakładu, jak np. biegli rewidenci, doradcy podatkowi, banki i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Marketing

Nina Kutscherauer

W naszym zespole marketingu jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne działania marketingowe WOM i Copart Deutschland. To czyni naszą codzienną pracę jeszcze bardziej zmienną i interesującą. Planowanie i realizacja krajowych i międzynarodowych kampanii reklamowych, występów na targach i imprez oraz prowadzenie i rozwój naszej obecności w Internecie to tylko niektóre spośród naszego różnorodnego zakresu zadań, w którym codziennie wykorzystujemy naszą kreatywność i zdolności strategiczne do przyczynienia się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Zasoby personalne

Isabelle Rettenbacher i Veronika Nette

Bliskość, osobisty kontakt oraz uznanie i szacunek – w naszej codziennej pracy kierujemy się tymi zasadami. W kwestiach związanych z administracją, płacami personelu, kształcenia i szkolenia oraz rekrutacji jesteśmy łącznikiem do naszych pracowników. Wielką wagę przywiązujemy do osobistego doradztwa i opieki. Przy tym okazujemy naszym współpracownikom empatię i szacunek. Tylko w ten sposób stworzymy klimat zaufania.

Nasza rodzina WOM rośnie. Dlatego też obserwujemy także naszych potencjalnych współpracowników. Także tu wzajemne traktowanie się z szacunkiem pełni ważną rolę. Każda osoba przysyłająca podanie o pracę otrzymuje od nas w krótkim czasie odpowiedź. Od potwierdzenia nadejścia do omówienia umowy – poświęcamy czas każdemu kandydatowi..